CSK Team Bowler List

IPL 2022

Mitchell Santner

Rajvardhan Hangargekar

Prashant Solanki

Maheesh Theekshana